Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education

با دعوت مدیرگروه آقای امیر اقبال حیدر پور وبا حضور دکتر جلیلی،دکتر مجتبوی،آقای قاسم زاده،خانم توکلی و اساتید مدعو برای تدریس دروس رشته مذکور، این نشست در محل سالن جلسات موسسه برگزارشد و ابتدا آقای حیدرپور درخصوص وضعیت فعلی این رشته،تعداد دانشجویان،تعداد اساتید،امکانات و موفقیتهای دانشجویان این گروه در مسابقات فرهنگی هنری و چشم انداز آینده رشته،نکاتی مطرح نمود ودر ادامه دکتر جلیلی ضمن تقدیر از اساتید محترم و مدیرگروه به موضوع  اهمیت این رشته و جایگاه آن دربین سایر رشته‌ها مطالبی بیان نمودند؛ سپس دکتر مجتبوی ضمن تقدیر از مدیریت و اساتیدگروه وخیر مقدم به میهمانان چندین نکته درخصوص رفع کمبودها،رعایت سرفصل ها،تبلیغ بیشتر موفقیت اساتید و دانشجویان عزیز در عرصه‌های هنری وفرهنگی،ضرورت برنامه ریزی بیشتر جهت توسعه رشته،معرفی دانشجویان فعال،مشارکت در برنامه‌های ملی وبین المللی و لزوم‌ تکرار شدن این جلسه درطول ترم نکاتی بیان نمود.در ادامه خانم توکلی و آقای قاسم زاده نیز ضمن تقدیر از استادان ومساعی آنان درخصوص تامین نیازهای رشته اعلام آمادگی نمودند.

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد