Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education
اسامی برگزیدگان جشنواره بامداد

اسامی برگزیدگان جشنواره بامداد

نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی بامداد،روز پنجشنبه 6مرداد برگزیدگان خودراشناخت.
 
این جشنواره باحمایت موسسه آموزش عالی فردوس مشهد وگروه ادبیات نمایشی دانشگاه مذکور در دوبخش (نمایشنامه نویسی ونمایشنامه خوانی) از۴الی ۶ مرداد برگزار شد ،
برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی 
رتبه اول ،نمایشنامه (رویای بوشاسپِ دراز دست) به نویسندگی آتوسا ریگی
رتبه دوم،نمایشنامه(سالن ترانزیت) به نویسندگی محمدحسین تقویان)
رتبه سوم،نمایشنامه (رایشنباخ) به نویسندگی محمدعبدالرحیم نژاد
 
برگزیدگان بخش نمایشنامه خوانی
 
بهترین خوانشگر مرد
برگزیده،مسعود نیکنام (سه شنبه ساعت۸ شب)
تقدیر،امیرحسین خطیبیان(مادرایکاروس)
تقدیر،محمدراست نژاد(نذاراین خواب تعبیرشه)
 
بهترین خوانشگر زن
برگزیده،سمانه ظریف(این بچه)
تقدیر،فاطمه حسینی(نذاراین خواب تعبیرشه)
تقدیر،فرزانه اعتمادی(این بچه)
 
بهترین صحنه خوان
تقدیر،علیرضا قناد(دوستت دارم باصدای آهسته)
تقدیر،ملیکاموسوی(مونس)
 
بهترین خوانشگردان
برگزیده،نیلوفرطبائی(این بچه)
تقدیر،مهدی دلدار(نذاراین خواب تعبیرشه)
تقدیر،امیرحسین خطیبیان(مادرایکاروس)
 
تقدیرویژه خوانشگردان
الهه پژوهی و سیما عباس زاده
 
داوری بخش نمایشنامه نویسی برعهده علی حاتمی نژاد،سهندخیرآبادی ،جواد امین خندقی بود 
وداوری بخش نمایشنامه خوانی برعهده جواداشکذری،حسین حق پرست و مهسا غفوریان بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد