Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education

تفاهم نامه همکاری یکساله فی ما بین موسسه آموزش عالی فردوس و شرکت پلتفرم توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا با حضور جناب آقای دکتر هاشم جلیلی صفریان، رئیس موسسه آموزش عالی فردوس و آقای مصطفی پورعلی، مدیر شرکت رشدانا امضاء شد.
 
 این تفاهم نامه در راستای انجام ماموریت توانمندسازی مهارتی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد اشتغال، بین موسسه آموزش عالی فردوس و پلتفرم توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا منعقد گردید.
 
بر اساس مفاد این تفاهم نامه فرصت‌های کارآموزی، اشتغال و مشاوره شغلی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان موسسه با ارائه گواهینامه‌های معتبر فراهم خواهد شد.
 
 علاوه بر این امور مرتبط با برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت.های نرم نیز با لحاظ استانداردها و نیازهای موسسه برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد