Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education

دومین جلسه نمایندگان بسیج دانشجویی  با معاونت محترم موسسه  آقای دکتر مجتبوی در اتاق جلسات و با حضور نمایندگان تشکل بسیج   برگزار گردید.
  در این جلسه 2 ساعته، مواردی در راستای اجرای هرچه بهتر امور آموزشی  و فرهنگی  در محیط موسسه  بیان  شد و  نقطه نظرات و انتقادات دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی، مالی و فرهنگی و رفاهی با معاونت محترم موسسه منعکس گردید .
مقرر شد مطالب درخواست شده در شورای موسسه و توسط معاونین و مدیران  حوزه‌های مختلف آموزشی ،فرهنگی و اداری مالی پی گیری و نتیجه اطلاع رسانی گردد .
 
جلسات بعدی برای پیگیری موارد مطرح شده و سایر مشکلات اطلاع رسانی می‌شود و عموم دانشجویان محترم در صورت تمایل میتوانند پیگیر مطالبات صنفی خود باشند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد