Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education

نمایشگاه آثار نقاشی استادان و دانشجویان  شرکت کننده در ورکشاپ گناباد با حضور ریاست موسسه آقای دکتر جلیلی ،دکتر مجتبوی معاون آموزشی ،دکتر مهدی‌زاده مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ، آقای دکتر رستگار مدیر گروه نقاشی، استادان  و دانشجویان گروه نقاشی شرکت کننده در ورکشاپ برگزار گردید.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد