Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education
رتبه برتر عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس

رتبه برتر عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس

اختتامیه چهارمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران، سوم خرداد ۱۴۰۰ در مجموعه بنیاد سینمایی فارابی توسط سازمان سینمایی برگزار شد. رتبه برتر و جایزه ویژه به آقای دکتر جواد امین خندقی عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فردوس اهدا شد. چهار پژوهشگر دیگر فقط شایسته تقدیر شناخته شدند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد