سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  


کارگاه‌های هفته پژوهش
در حال ثبت نام


کارگاه‌های هفته پژوهش

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تاریخ برگزاری 28 و 29 آذر ماه

ورک شاپ چاپ سیلک اسکرین
در حال ثبت نام


ورک شاپ چاپ سیلک اسکرین

کارگاه‌های هفته پژوهش
در حال ثبت نام


کارگاه‌های هفته پژوهش

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تاریخ برگزاری 28 و 29 آذر ماه

ورک شاپ چاپ سیلک اسکرین
در حال ثبت نام


ورک شاپ چاپ سیلک اسکرین


برگزار شده است.


کارگاه بورس
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 25 آذر 1398 (3 ساعت قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
برگزار شده است.


کارگاه از ایده تا ساخت
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 25 آذر 1398 (3 ساعت قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 2
کارگاه آشنایی مفاهیم و تمایزات داده، اطلاعات، دانش و خرد
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (2 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 50
کاربرد بلاکچین در کسب و کار آینده
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (2 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 46
کارگاه مدیریت دانش در شرکت گاز خراسان رضوی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (2 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 50
کارگاه معرفی ابزارها و تکنیک¬های مدیریت دانش سازمانی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (2 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 50
کارگاه رویکردی ناب در مدیریت دانش محور از ایده تا اجرا
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 28 آذر 1398 (2 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 50

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس

مؤسسه آموزش عالی فردوس در سال 1384 فعالیت خود ...