سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  


دوره مقدماتی انیمیشن
در حال ثبت نام


دوره مقدماتی انیمیشن

دوره متوسطه انیمیشن
در حال ثبت نام


دوره متوسطه انیمیشن

جشنواره فیلم کهربا
در حال ثبت نام


جشنواره فیلم کهربا

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تاریخ برگزاری 16 و 17 آبان ماه

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تاریخ برگزاری 16 و 17 آبان ماه

دوره مقدماتی انیمیشن
در حال ثبت نام


دوره مقدماتی انیمیشن

دوره متوسطه انیمیشن
در حال ثبت نام


دوره متوسطه انیمیشن

جشنواره فیلم کهربا
در حال ثبت نام


جشنواره فیلم کهربا


کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 1 آبان 1398 (5 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس- کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 1 آبان 1398 (5 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
ویژه اعضای انجمن تصویرسازی- کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 1 آبان 1398 (5 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 2 آبان 1398 (6 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 9
ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس- کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 2 آبان 1398 (6 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 11
ویژه اعضای انجمن تصویرسازی- کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 2 آبان 1398 (6 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس

مؤسسه آموزش عالی فردوس در سال 1384 فعالیت خود ...