سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  


دروه آموزشی انیمیشن
در حال ثبت نام


دروه آموزشی انیمیشن


  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ساعت بعد)
  • Main*
جشنواره فیلم کهربا
به زودی


جشنواره فیلم کهربا

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

جشنواره فیلم کهربا
به زودی


جشنواره فیلم کهربا

دروه آموزشی انیمیشن
در حال ثبت نام


دروه آموزشی انیمیشن


  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ساعت بعد)
  • Main*

ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن
  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ساعت بعد)
  • ظرفیت باقیمانده: 2
ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ساعت بعد)
  • ظرفیت باقیمانده: 5
ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ساعت بعد)
  • ظرفیت باقیمانده: 9

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس

مؤسسه آموزش عالی فردوس در سال 1384 فعالیت خود ...