سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  آشنایی با روش‌های جستجوی منابع علمی کتابخانه دیجیتال
در حال ثبت نام


آشنایی با روش‌های جستجوی منابع علمی کتابخانه دیجیتال

مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه اساتید
در حال ثبت نام


مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه اساتید

اصول نگارش پروپوزال با رویکردی بر رشته مدیریت
در حال ثبت نام


اصول نگارش پروپوزال با رویکردی بر رشته مدیریت

آموزش‌های الکترونیکی
دائمی


آموزش‌های الکترونیکی

کارگاه تخصصی برندسازی شخصی
در حال ثبت نام


کارگاه تخصصی برندسازی شخصی

آشنایی با روش‌های جستجوی منابع علمی کتابخانه دیجیتال
در حال ثبت نام


آشنایی با روش‌های جستجوی منابع علمی کتابخانه دیجیتال

مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه اساتید
در حال ثبت نام


مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه اساتید

اصول نگارش پروپوزال با رویکردی بر رشته مدیریت
در حال ثبت نام


اصول نگارش پروپوزال با رویکردی بر رشته مدیریت

آموزش‌های الکترونیکی
دائمی


آموزش‌های الکترونیکی

کارگاه تخصصی برندسازی شخصی
در حال ثبت نام


کارگاه تخصصی برندسازی شخصی


اصول نگارش پروپوزال(ویژه عموم)
 • تاریخ برگزاری : شنبه 25 مرداد 1399 (4 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
اصول نگارش پروپوزال(ویژه اساتید و دانشجویان)
 • تاریخ برگزاری : شنبه 25 مرداد 1399 (4 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه اساتید
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 28 مرداد 1399 (7 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
وبینار تخصصی برندسازی شخصی(آزاد)
 • تاریخ برگزاری : شنبه 1 شهریور 1399 (11 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
وبینار تخصصی برندسازی شخصی(ویژه اساتید و دانشجویان)
 • تاریخ برگزاری : شنبه 1 شهریور 1399 (11 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
آشنایی با روش‌های جستجوی منابع علمی کتابخانه دیجیتال(ویژه عموم)
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 2 شهریور 1399 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
آشنایی با روش‌های جستجوی منابع علمی کتابخانه دیجیتال(ویژه اساتید و دانشجویان)
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 2 شهریور 1399 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
آشنایی با روش‌های جستجوی منابع علمی(کتابخانه دیجیتال)(ویژه عموم)
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 2 شهریور 1399 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
آشنایی با روش‌های جستجوی منابع علمی(کتابخانه دیجیتال)(ویژه دانشجویان و اساتید)
 • تاریخ برگزاری : یکشنبه 2 شهریور 1399 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 20


آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس

مؤسسه آموزش عالی فردوس در سال 1384 فعالیت خود ...