سامانه مدیریت رویدادهای فردوس  


جشنواره ملی سوغات رضوی
در حال ثبت نام


جشنواره ملی سوغات رضوی

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

جشنواره ملی سوغات رضوی
در حال ثبت نام


جشنواره ملی سوغات رضوی

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


آشنایی مفاهیم و تمایزات داده، اطلاعات، دانش و خرد (هرم DIKW )
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 15
آموزش و ترسیم نقوش هندسی (گره ها) کاربردی در هنرهای سنتی و تزیینات معماری
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 14
ارتباط موثر و فروش برمبنای الگوی جهانی دیسک
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 14
راهکارهای بازاریابی اقتصادی و موثر در فضای دیجیتال و مدیریت دانش مشتری
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 11
طراحی وب سایت با استفاده از CMS ها
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 (12 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 15
مقاله نویسی به زبان فارسی
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 (13 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 8
نقشه راه مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 (13 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 13
ری-برندینگ شرکتها و کمپانیهای تجاری (تحول در قابلیتهای نوسازی)
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 (13 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 12
مهارتهای سواد اطلاعاتی و الکترونیکی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (14 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 11
آشنایی با مدل‌های مدیریت دانش
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (14 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 15
سومین دوره‌ی نظریه‌های زیبایی شناسی: پسامدرنیسم
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (14 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 8
زیبایی شناسی موسیقی شوپنهاور
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 (14 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 9

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس

مؤسسه آموزش عالی فردوس در سال 1384 فعالیت خود ...