سامانه مدیریت رویدادهای فردوس  


دوره‌های آموزش زبان
در حال ثبت نام


دوره‌های آموزش زبان

دوره‌های آموزش زبان
در حال ثبت نام


دوره‌های آموزش زبان


مکالمه کاربردی
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 6
دوره Grammar IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
دوره Reading IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
دوره Listening IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
دوره Speaking IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
دوره Writing IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
مکالمه فرانسه
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
آمادگی Pre-IELTS
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
مکالمه ویژه دانشجویان مدیریت (بازرگانی، جهانگردی، بازاریابی)
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10
مکالمه ترمیک
 • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (9 روز بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 10

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس
معرفی مؤسسه آموزش عالی فردوس

مؤسسه آموزش عالی فردوس در سال 1384 فعالیت خود ...