سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

ورک شاپ دو روزه هندسه ایرانی
در حال ثبت نام


ورک شاپ دو روزه هندسه ایرانی

گامی به سوی آسمان
به زودی


گامی به سوی آسمان

راهیان نور
در حال ثبت نام


راهیان نور

گامی به سوی آسمان
به پایان رسیده


گامی به سوی آسمان

 از غدیر تا اربعین
به پایان رسیده


از غدیر تا اربعین

سومین همایش ملی از غدیر تا اربعین

ضیافت افطار
به پایان رسیده


ضیافت افطار

جشنواره ملی سوغات رضوی
به پایان رسیده


جشنواره ملی سوغات رضوی

مسابقه ملی صدای نور
به پایان رسیده


مسابقه ملی صدای نور

چهارمین سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی
به پایان رسیده


چهارمین سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی