سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

آموزش‌های الکترونیکی


آموزش‌های الکترونیکی

کارگاه تخصصی برندسازی شخصی
در حال ثبت نام


کارگاه تخصصی برندسازی شخصی

نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور
در حال ثبت نام


نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تاریخ برگزاری 28 و 29 آذر ماه

کارگاه‌های هفته پژوهش
در حال ثبت نام


کارگاه‌های هفته پژوهش

کارگاههای هفته پژوهشی
در حال ثبت نام


کارگاههای هفته پژوهشی

استارتاپ‌ها و فرصت‌های جدید کسب و کار
در حال ثبت نام


استارتاپ‌ها و فرصت‌های جدید کسب و کار

دوره آموزشی مقدماتی رباتیک
به پایان رسیده


دوره آموزشی مقدماتی رباتیک

دوره‌های آموزش زبان
به پایان رسیده


دوره‌های آموزش زبان

ورکشاپ اسکیس و معرفی نرم افزار‌های معماری
به پایان رسیده


ورکشاپ اسکیس و معرفی نرم افزار‌های معماری

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
به پایان رسیده


همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی