سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه تخصصی برندسازی شخصی
در حال ثبت نام


کارگاه تخصصی برندسازی شخصی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تاریخ برگزاری 28 و 29 آذر ماه

کارگاه‌های هفته پژوهش
در حال ثبت نام


کارگاه‌های هفته پژوهش

کارگاههای هفته پژوهشی
در حال ثبت نام


کارگاههای هفته پژوهشی

استارتاپ‌ها و فرصت‌های جدید کسب و کار
در حال ثبت نام


استارتاپ‌ها و فرصت‌های جدید کسب و کار

دوره آموزشی مقدماتی رباتیک
به پایان رسیده


دوره آموزشی مقدماتی رباتیک

دوره‌های آموزش زبان
به پایان رسیده


دوره‌های آموزش زبان

ورکشاپ اسکیس و معرفی نرم افزار‌های معماری
به پایان رسیده


ورکشاپ اسکیس و معرفی نرم افزار‌های معماری

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
به پایان رسیده


همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی