سامانه مدیریت رویدادهای فردوس  

سفر علمی خواف
در حال ثبت نام


سفر علمی خواف

ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
در حال ثبت نام


ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد

کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی
در حال ثبت نام


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی

پنجمین سوگواره نگاه عاشورایی
به زودی


پنجمین سوگواره نگاه عاشورایی

طراحی داخلی
به پایان رسیده


طراحی داخلی

ورکشاپ و دوره اسکیس موضوعی معماری
در حال ثبت نام


ورکشاپ و دوره اسکیس موضوعی معماری

ورکشاپ اسکیس
به پایان رسیده


ورکشاپ اسکیس

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
به پایان رسیده


دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی