سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

سفر علمی تهران
در حال ثبت نام


سفر علمی تهران

ورک شاپ چاپ سیلک اسکرین
در حال ثبت نام


ورک شاپ چاپ سیلک اسکرین

جشنواره فیلم کهربا
در حال ثبت نام


جشنواره فیلم کهربا

کارگاه مشترک اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد تصویرسازی
در حال ثبت نام


کارگاه مشترک اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد تصویرسازی

کلیه کارگاه‌های هفته تصویر سازی
در حال ثبت نام


کلیه کارگاه‌های هفته تصویر سازی

کارگاه روش‌های چاپ در تصویرسازی
در حال ثبت نام


کارگاه روش‌های چاپ در تصویرسازی

کارگاه خلق کاراکتر و اسطوره
در حال ثبت نام


کارگاه خلق کاراکتر و اسطوره

کارگاه از تصویرسازی تا متحرک سازی
در حال ثبت نام


کارگاه از تصویرسازی تا متحرک سازی

کارگاه از ایده تا تصویر
در حال ثبت نام


کارگاه از ایده تا تصویر

دوره مقدماتی انیمیشن
در حال ثبت نام


دوره مقدماتی انیمیشن


کارگاه فضاسازی در تصویرسازی
در حال ثبت نام


کارگاه فضاسازی در تصویرسازی

دوره متوسطه انیمیشن
در حال ثبت نام


دوره متوسطه انیمیشن


کارگاه مقاله نویسی تخصصی هنر
در حال ثبت نام


کارگاه مقاله نویسی تخصصی هنر

پنجمین جشنواره نگاه عاشورایی
در حال ثبت نام


پنجمین جشنواره نگاه عاشورایی

مسابقه آجر در معماری
در حال ثبت نام


مسابقه آجر در معماری

سفر علمی خواف
در حال ثبت نام


سفر علمی خواف

ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
در حال ثبت نام


ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد

کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی
در حال ثبت نام


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی

طراحی داخلی
به پایان رسیده


طراحی داخلی

ورکشاپ و دوره اسکیس موضوعی معماری
در حال ثبت نام


ورکشاپ و دوره اسکیس موضوعی معماری

ورکشاپ اسکیس
به پایان رسیده


ورکشاپ اسکیس

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
به پایان رسیده


دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی