نظام إدارة الأحداث الفردوس  

عقد


کارگاه آموزشی جعبه ابزار شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 2 جمادى الثانية 1439 (2 year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: القدرة الاستيعابية منتهية
عقد


تحلیل دیفرانس و مرکززدایی در سه داستان پسامدرن دهه 1970 و 1980
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 19 جمادى الثانية 1439 (2 year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 5
عقد


کارگاه مقاله نویسی با محوریت ISI
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 27 جمادى الثانية 1439 (2 year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 7
عقد


هنر به مثابه سرمایه
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 22 شعبان 1439 (2 year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 9
عقد


خانه به روایت پنج معمار
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 24 شعبان 1439 (2 year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


سومین دوره‌ی نظریه‌های زیبایی شناسی: پسامدرنیسم
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 24 شعبان 1439 (2 year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 7
عقد


زیبایی شناسی موسیقی شوپنهاور
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 24 شعبان 1439 (2 year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 9
عقد


ری-برندینگ شرکتها و کمپانیهای تجاری (تحول در قابلیتهای نوسازی)
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 24 شعبان 1439 (2 year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 3
عقد


مکالمه کاربردی
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 6
عقد


دوره Grammar IELTS
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


دوره Reading IELTS
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


دوره Listening IELTS
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


دوره Speaking IELTS
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


دوره Writing IELTS
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


مکالمه فرانسه
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


آمادگی Pre-IELTS
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


مکالمه ویژه دانشجویان مدیریت (بازرگانی، جهانگردی، بازاریابی)
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


مکالمه ترمیک
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 18 شوال 1439 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


گروه اول ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 24 ربيع الأول 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 11
عقد


گروه دوم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 25 ربيع الأول 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


گروه سوم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 26 ربيع الأول 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 9
عقد


گروه چهارم ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 27 ربيع الأول 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 3
عقد


رویکرد حکمای مشا و اشراق به هنر اسلامی (یازده اشتباه متداول درباره هنر اسلامی)
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 28 ربيع الأول 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


تجلی حقیقت در هنر
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 28 ربيع الأول 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


شاهنامه و هنر مدرن ایران
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 3 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 12
عقد


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


مدیریت ارتباط با مشتری
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 5 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 16
عقد


روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


نشست علمی ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک‌های مفهومی پرتکرار از شبکه‌های اجتماعی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


معرفی کتاب نهادهای مالی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 18
عقد


مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 17
عقد


اینکوترمز
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 16
عقد


سیاست زیباشناسی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


طراحی و رخداد دیدن
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 9 جمادى الثانية 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 18
عقد


دوره سرمایه گذاری در بورس و روش‌های کسب سود پایدار به عنوان درآمدی پایان ناپذیر
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 4
عقد


کارگاه معماری ایده پردازی تا طرح
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 20 جمادى الثانية 1440 (one year(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 45
عقد


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی ویژه عموم
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 8 ذو القعدة 1440 (10 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 12
عقد


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان موسسه فردوس
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 8 ذو القعدة 1440 (10 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 13
عقد


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 12 ذو القعدة 1440 (10 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: القدرة الاستيعابية منتهية
عقد


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 12 ذو القعدة 1440 (10 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: القدرة الاستيعابية منتهية
عقد


ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 12 ذو القعدة 1440 (10 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: القدرة الاستيعابية منتهية
عقد


ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 18 ذو القعدة 1440 (10 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: القدرة الاستيعابية منتهية
عقد


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 18 ذو القعدة 1440 (10 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 1
عقد


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 18 ذو القعدة 1440 (10 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 9
عقد


کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: السبت 5 ربيع الأول 1441 (7 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 7
عقد


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس- کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: السبت 5 ربيع الأول 1441 (7 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 11
عقد


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی- کارگاه مقدماتی انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: السبت 5 ربيع الأول 1441 (7 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 9
عقد


کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 6 ربيع الأول 1441 (7 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 5
عقد


ویژه دانشجویان مؤسسه فردوس- کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 6 ربيع الأول 1441 (7 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


ویژه اعضای انجمن تصویرسازی- کارگاه متوسطه انیمیشن
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 6 ربيع الأول 1441 (7 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 9
عقد


فضاسازی در تصویرسازی
 • تاريخ الانعقاد: السبت 12 ربيع الأول 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 10
عقد


از ایده تا تصویر
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 13 ربيع الأول 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 14
عقد


کارگاه کارگاه از تصویرسازی تا متحرک سازی
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 14 ربيع الأول 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 26
عقد


کارگاه خلق کاراکتر و اسطوره
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 15 ربيع الأول 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 8
عقد


کارگاه روش‌های چاپ در تصویرسازی
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 16 ربيع الأول 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 14
عقد


ثبت نام در کلیه کارگاه‌های تصویر سازی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 17 ربيع الأول 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 23
عقد


کارگاه تکنیک‌های تصویرسازی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 17 ربيع الأول 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 41
عقد


کارگاه مراجع انتخاب و بکارگیری رنگ در فضای داخلی
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 7 ربيع الثاني 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 30
عقد


کارگاه اسکیس و راندو با تکنیک آبرنگ
 • تاريخ الانعقاد: السبت 10 ربيع الثاني 1441 (6 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 27
عقد


کارگاه با عنوان " ارجاع دهی (Citation) در نرم‌افزار WORD
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 11 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 22
عقد


کارگاه کاربرد تکنولوژی‌های نوین نما در طراح ی معماری انرژی _کار
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 11 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 9
عقد


کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار گوگل اسکتچاپ
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 11 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: القدرة الاستيعابية منتهية
عقد


کارگاه مقاله نویسی فارسی
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 11 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 27
عقد


کارگاه بازاریابی صادراتی با تاکید بر تجارت الکترونیک
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 11 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 30
عقد


کارگاه رعایت اصول اخلاقی در تحقیق علمی
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 12 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 29
عقد


کارگاه تکنیک چاپ ترانسفر در تصویرسازی
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 12 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 22
عقد


کارگاه پژوهشی و سخنرانی بررسی و معرفی کتاب مشق پیلتان
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 12 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 45
عقد


کارگاه بررسی زندگی معمار سکوت و نور"لویی کان" همراه با نقد فیلم
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 22
عقد


کارگاه آشنایی با روش‌های پیشرفته جستجو از طریق موتور جستجوگر گوگل
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 27
عقد


کارگاه نویسندگی خلاق با رویکرد متون علمی
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 22
عقد


کارگاه نوین یادگیری لغات انگلیسی
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 30
عقد


کارگاه نویسندگی خلاق با رویکرد متون علمی
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 19
عقد


کارگاه مراجع انتخاب و به‌کارگیری رنگ، معرفی ساختار و عملکرد COLOR WHEEL
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 14 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 17
عقد


کارگاه شیت بندی
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 14 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: القدرة الاستيعابية منتهية
عقد


کارگاه تحلیل جمله و ترجمه در انگلیسی
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 14 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 28
عقد


کارگاه آشنایی با بورس و بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی در سرمایه گذاری
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 15 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 30
عقد


کارگاه عکاسی مقدماتی در معماری
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 15 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 13
عقد


کارگاه پایان نامه نویسی انگلیسی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 15 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 29
عقد


نشست پژوهشی «هشت دیدگاه» به ایده یابی در کار هنری
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 15 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 39
عقد


متقاضیان آزاد: ورک شاپ هندسه ایرانی
 • تاريخ الانعقاد: الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 47
عقد


ویژه دانشجویان: ورک شاپ هندسه ایرانی
 • تاريخ الانعقاد: الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 50
عقد


کارگاه مهارت نگارش در یک متن علمی
 • تاريخ الانعقاد: الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 16
عقد


کارگاه ارزهای دیجیتال
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 18 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 27
عقد


کارگاه آشنایی مقدماتی با اصول نشانه گذاری صفحات وب
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 18 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 26
عقد


کارگاه آشنایی با اصول مقدماتی هک و نفوذ
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 18 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 26
عقد


کارگاه بورس
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 19 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
عقد


کارگاه از ایده تا ساخت
 • تاريخ الانعقاد: الإثنين 19 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 2
عقد


بسوی فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 22 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 46
عقد


سمینار آشنایی با بورس و بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی در سرمایه گذاری
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 22 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 48
عقد


کارگاه تحویل خدمت با مدیریت دانش مشتری در کسب و کار الکترونیکی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 22 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 49
عقد


کاربرد بلاکچین در کسب و کار آینده
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 22 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 43
عقد


کارگاه مدیریت دانش در شرکت گاز خراسان رضوی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 22 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 49
عقد


کارگاه معرفی ابزارها و تکنیک¬های مدیریت دانش سازمانی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 22 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 49
عقد


کارگاه رویکردی ناب در مدیریت دانش محور از ایده تا اجرا
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 22 ربيع الثاني 1441 (5 month(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 49
عقد


کارگاه نرم افزار انیمیشن دوبعدی موهو (انیمه استودیو)(ویژه اعضای انجمن)
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 24 رمضان 1441 (18 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 1
عقد


کارگاه نرم افزار انیمیشن دوبعدی موهو (انیمه استودیو)(ویژه دانشجویان)
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 24 رمضان 1441 (18 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 3
عقد


کارگاه نرم افزار انیمیشن دوبعدی موهو (انیمه استودیو)(ویژه عموم)
 • تاريخ الانعقاد: الأحد 24 رمضان 1441 (18 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 4
عقد


داستان نویسی انیمیشن و استوری بورد(ویژه اعضای انجمن)
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 26 رمضان 1441 (16 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 4
عقد


داستان نویسی انیمیشن و استوری بورد(ویژه دانشجویان)
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 26 رمضان 1441 (16 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 6
عقد


داستان نویسی انیمیشن و استوری بورد(ویژه عموم)
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 26 رمضان 1441 (16 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 4
عقد


کارگاه متحرک سازی انیمیشن(ویژه اعضای انجمن)
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 28 رمضان 1441 (14 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 7
عقد


کارگاه متحرک سازی انیمیشن(ویژه دانشجویان)
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 28 رمضان 1441 (14 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 7
عقد


کارگاه متحرک سازی انیمیشن(ویژه عموم)
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 28 رمضان 1441 (14 day(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 6