نظام إدارة الأحداث الفردوس  


سفر علمی خواف
قيد التسجيل


سفر علمی خواف

کارگاههای هفته پژوهشی
قيد التسجيل


کارگاههای هفته پژوهشی

راهیان نور
قيد التسجيل


راهیان نور

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
قيد التسجيل


دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

راهیان نور
قيد التسجيل


راهیان نور

کارگاههای هفته پژوهشی
قيد التسجيل


کارگاههای هفته پژوهشی

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
قيد التسجيل


دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

سفر علمی خواف
قيد التسجيل


سفر علمی خواف


عقد


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1440 (10 hour(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 14
عقد


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1440 (10 hour(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
مدیریت ارتباط با مشتری
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 5 ربيع الثاني 1440 (13 hour(s) next)
 • الأماكن المتبقية: 16
روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 20
نشست علمی ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک‌های مفهومی پرتکرار از شبکه‌های اجتماعی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 20
معرفی کتاب نهادهای مالی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 18
مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 17
اینکوترمز
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 16
سیاست زیباشناسی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 20