سفر علمی - فرهنگی خواف  


راهنمای ثبت نام

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
تغییر تاریخ برگزاری سفر
تغییر تاریخ برگزاری سفر

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در سفر علمی ...


پوستر

آخرین مهلت ثبت نام

1397/09/26
(یک سال قبل)

-621039
به پایان رسیده

تاریخ برگزاری

1397/09/28
(یک سال قبل)

-618159
به پایان رسیده