سفر علمی - فرهنگی خواف  


راهنمای ثبت نام

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
تغییر تاریخ برگزاری سفر
تغییر تاریخ برگزاری سفر

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در سفر علمی ...


پوستر

آخرین مهلت ثبت نام

1397/09/26
(10 ماه قبل)

-437621
به پایان رسیده

تاریخ برگزاری

1397/09/28
(10 ماه قبل)

-434741
به پایان رسیده