جشنواره فیلم کهربا  


حامیان برگزاری

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
اطلاعیه شماره 1 (نحوه ارسال آثار)
اطلاعیه شماره 1 (نحوه ارسال آثار)

کلیه هنرمندان می‌توانند آثار خود را به ...


پوستر

آخرین مهلت ارسال مقالات

1398/05/31
(4 ماه بعد)

215075
به پایان رسیده

آخرین مهلت ثبت نام

1398/05/31
(4 ماه بعد)

215075
به پایان رسیده

تاریخ برگزاری

1398/07/01
(6 ماه بعد)

261155
به پایان رسیده

فرم ثبت نام را می‌توانید از  اینجا دانلود نمایید.