از تصویرسازی تا متحرک سازی  


آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
راهنمای استفاده از سامانه
راهنمای استفاده از سامانه

فایل راهنمای ثبت نام در سامانه کارگاه‌های ...


آخرین مهلت ثبت نام

1398/08/20
(6 ماه قبل)

-291443
به پایان رسیده

تاریخ برگزاری

1398/08/20
(6 ماه قبل)

-291443
به پایان رسیده
پشتیبانی و ثبت نام

ثبت نام:

09915944570 (جمشیدپور)

 

پشتیبانی سامانه:

09150286038 (صادقیه)