Logo

ورک شاپ دو روزه هندسه ایرانی 

ورک شاپ دو روزه هندسه ایرانی

 مدرسین

دکترباوند بهپور و مونا طیبیان

شرح مختصر ورکشاپ هندسه ایرانی

 در این کارگاه که در دو روز برگزار خواهد شد منطق هندسه‌ی ابوالوفای بوزجانی، مهندس و منجم برجسته‌ی قرن چهارم هجری برای شرکت کنندگان توضیح داده می‌شود با این فرض که زیربنای ساخت تصویر در هنر ایران پس از اسلام بر نوعی هندسه متکی است که کتاب بوزجانی را می‌توان در حکم بوطیقا و دستور زبان آن به شمار آورد. با اتکا بر نحوه‌ی ارائه‌ی مسائل تصویری در این کتاب (که می‌تواند سندی نادر بر چه گونگی تعامل علم و هنر در هنرهای تجسمی در نخستین سدههای شکل گیری هنرهای بصری در ایران شمرده شود) و همچنین متممی که ابواسحاق ابن عبدالله کوبنانی، دانشمند برجسته‌ی قرن نهم هجری بدین کتاب افزوده توضیح می‌دهیم چه طور   "گره چینی" زیرساخت سامان تصویر در بخش بزرگی از هنر ایران است. هنرجویان این نکات را در بخش عملی کارگاه (در روز دوم) با ترسیم و پیاده سازی بخشی از تزئینات یکی از بناهای معماری مهم مشهد تجربه خواهند کرد.

 برنامه ورک شاپ

روز اول بخش تئوری مربوط به هندسه ایرانی بخش اول از ساعت ۹ الی ۱۳ | پذیرایی و ناهار | بخش دوم از ساعت ۱۴ تا ۱۸

روز دوم مربوط به بازدید از مصلی مشهد و کار عملی شروع بخش عملی ورکشاپ در مصلی از ساعت ۹ الی ۱۳ (بخش اول) | پذیرایی و ناهار | بخش دوم از ساعت ۱۴ تا ۱۶

زمان ورک شاپ

پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ آذر ۱۳۹۸

برگزارکنندگان

گروه گرافیک موسسه آموزش عالی فردوس به همراه گروه دسترسی

تاریخ برگزاری

پنجشنبه و جمعه 21 و 22 آذرماه 1398

هزینه ثبت نام

بصورت آزاد: 280 تومان

دانشجویی: با 25% تخفیف  210 هزار تومان