Logo

مسابقه آجر در معماری  


محور‌های برگزاری

محور‌های برگزاری:

 • نوآوری در بهره گیری از آجر به عنوان عنصری هویت ساز در معماری امروز
 • معرفی آجر در معماری گذشته با هدف شناخت سنت استفاده از آجر
 • استفاده از آجر به عنوان نماد و نشانه در معماری
 • استفاده از آجر در ساخت المان‌های شهری
 • استفاده از آجر در مبلمان، میادین و فضاهای عمومی شهری
 • استفاده از آجر در کف سازی و طراحی منظر
 • استفاده از اجر جهت ایجاد سرزندگی وکنکاش پذیری محیط
 • استفاده از آجر در نماهای ساختمان ها
 • استفاده از آجر در ترکیب با سایر مواد و مصالح ساختمانی
 • خلاقیت در استفاده از آجر
 • بهره گیری از هندسه پنهان در آجرچینی


Not possible to post comment for this content