اطلاعیه 2: توضیحات تکمیلی بخش معماری

در طراحی و خلق اثر هیچ تاکیدی بر حزن انگیز بودن نمی‌باشد بلکه تاکید اصلی بر کاربردی بودن اثر و طرح جهت آموزش و یا استفاده برای رعایت و احترام حقوق شهروندی، ایجاد روحیه قانون مندی، استفاده از انرژی‌های طبیعی و... می‌باشد.

برای مثال می‌توان به طراحی یک ایستگاه اتوبوسی اشاره کرد که در آن افراد قادر به عدم رعایت حقوق یکدیگر نمی‌باشند و یا استفاده بهینه از انرژِ‌های طبیعی در ایستگاه به جهت جلوگیری از اتلاف آنها

تمامی این موارد اشاره ای به رفتار و اهداف حسینی دارند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد