توضیحات بخش ویژه (طراحی ایستگاه‌های صلواتی امام حسین (ع))

طراحی خیمه حسینی که رعایت اصول و ضوابط اجرایی و فنی در آن الزامی می‌باشد و لازم به ذکر است که قرارگیری و جانمایی تمامی موارد مورد نیاز خیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برخی از ویژگی‌های پیشنهادی جهت طراحی خیمه:

1- طراحی منحصر به فرد و خاص سازه

2- کم کردن بار ترافیکی

3- قابلیت انتقال و جانمایی خیمه در فضاهای دیگر

نکته مهم: در این بخش ایده‌ها می‌تواند صرفا در قالب متن ارسال گردد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد