بخش نقاشی

نفر اول: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 30.000.000 (سی میلیون) ریال

نفر دوم: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 20.000.000 (بیست میلیون) ریال

نفر سوم: تندیس مسابقه، لوح افتخار و مبلغ 10.000.000 (ده میلیون) ریال


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد